Yüksek Lisans Danışmanı Atama Formu (Güncel)
Yüksek Lisans Tez Öneri Formu (Güncel)
Yüksek Lisans Danışman Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
Yüksek Lisans Tez Savunması Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu
Yüksek Lisans Tez Kişisel Değerlendirme Raporu
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler İçin Yüksek Lisans Tez Savunmasına Giriş Formu
Tez Onay Sayfası
Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu
Tez Teslim Tutanağı
Tez Danışmanı Değişiklik Formu (Yeni)
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu (Güncel)
Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzu
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Danışmanı Değişiklik Formu (Yeni)
Tez Teslim Formu
Doktora Tez Danışmanı Öneri ve Atama Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Değerlendirme Tutanağı
Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağı
Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeleri Öneri Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu
Doktora Tez Öneri Formu
Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı
Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu
Doktora Öğrencileri İçin Tez İzleme Toplantısı Takip Formu
Doktora Danışman Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Doktora Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
Doktora Tez Savunması Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu
Doktora Tez Kişisel Değerlendirme Raporu
Doktora Tez Savunma Jürisi Toplantı İlan Formu
Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu
Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Doktora Tez Savunmasına Giriş Başvuru Formu
Tez Onay Sayfası
Taslak Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım Kılavuzu
LaTeX Şablonu
İlişik Kesme Formu
Eksik Belge Beyan Formu
Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
Tezin Baskıya Verilmesine Dair Tutanak
Tezlerin Baskıdan Sonra Teslim Alınmasına İlişkin Tutanak
Yüksek Lisans-Doktora Tez Ek Süre Talep Formu
Yüksek Lisans-Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu
Not Değişiklik Formu
Sınav Evrakları Teslim Tutanağı Formu
Danışman Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Kayıp Kimlik Yenileme Dilekçe
Belge Başvuru Talep Formu
Uluslararası Öğrenciler İçin İkamet Başvuru Formu
İlişik Kesme Talep Formu
Kayıt Sildirme Formu
Tez Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
Ders Kayıt Formu
Transkript ve Öğrenci Belgesi İstek Formu
Enstitü Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Program Dışı Ders Talep Formu (Yeni)
Tez Yazım Kılavuzu - WORD Şablonu