Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK

Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Mecit YAMAN

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur SAZAKLIOĞLU

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi