HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KABUL ALMIŞ ADAYLARIMIZIN KESİN KAYIT SIRASINDA VERMESİ GEREKEN BELGELER

 

 1. 1 adet vesikalık fotoğraf
 2. T.C. uyruklu adaylar için Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi; yabancı uyruklu adaylar için pasaportun yeminli tercüman tarafından çevrilmiş bir sureti
 3. Başvuru tarihi itibariyle geçerli ALES/GRE belgesi
 4. Başvuru tarihi itibariyle geçerli İngilizce belgesi (varsa)
 5. Adli Sicil Kaydı (T.C. uyruklu adaylar için)
 6. Askerlik Durum Belgesi (T.C. uyruklu erkek adaylar için)
 7. İkametgah Belgesi
 8. Lisans Transkripti (diğer dillerdeki belgeler için, belgenin Noter ya da Türk Elçilikleri tarafından Türkçe ya da İngilizceye çevirisi)
 9. Lisans diplomasının noter onaylı sureti (diğer dillerdeki belgeler için, belgenin Noter ya da Türk Elçilikleri tarafından Türkçe ya da İngilizceye çevirisi)
 10. Ödeme dekontu
  Türk Lirası için IBAN: TR74 0013 4000 0050 6766 5000 27 (Denizbank)
  Amerikan Doları için IBAN: TR16 0013 4000 0050 6766 5000 04 (Swift Code: DENITRISXXX) (Denizbank)
 11. Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi (T.C. uyruklu adaylar için) (*)
 12. Yurtdışından alınmış diplomalar için Okul Tanınma Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için) (*)

(*) Belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi teslim edilmelidir. Geçerli bir belgenin olmaması durumunda, YÖK'e söz konusu belge için başvuru yapıldığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisinin verilmesi gereklidir. Söz konusu bu belgelerden herhangi biri kayıt sonrası ilk dönemin sonuna kadar teslim edilmelidir; aksi taktirde, öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

 1.