Çetin
Prof. Dr. Çetin ŞENTÜRK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Genel Görelilik, Kütleçekim Teorileri, Kara Delikler, Termodinamik, Akışkan/Yerçekimi İlişkisi, Kütleçekimsel Dalgalar, Einstein Alan Denklemlerinin (Yüklü/Yüksüz) İdeal Akışkan ve Düzlem Dalga Çözümleri, Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Pertürbatif Çözüm Teknikleri

 • Tel: +90-312-589-6173
 • Email: csenturk@thk.edu.tr
 • Ofis: 122
Kısa Özgeçmiş
Ali Uğur
Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur SAZAKLIOĞLU

Akademik Personel


İlgi alanları:
Kısmi diferensiyel denklemler, Ters problemler, Nümerik analiz, Operatör teorisi

 • Tel: +90-312-589-6205
 • Email: ausazaklioglu@thk.edu.tr
 • Ofis: 125
Kısa Özgeçmiş
M. Haluk
Prof. Dr. M. Haluk Aksel (Bölüm Başkanı)

Akademik Personel


İlgi alanları:
Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Akışkan Makineleri, Sonlu Eleman Yöntemi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Katı Yakıtlı Roket Makinesi Tasarımı

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: mhaksel@thk.edu.tr
 • Ofis: 126
Kısa Özgeçmiş
Nevsan
Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL

Akademik Personel


İlgi alanları:
Gaz ve plazma akış simülasyonu, Monte Carlo yöntemleri, E/M hızlandırıcılar

 • Tel: +90-312-589-6200
 • Email: nsengil@thk.edu.tr
 • Ofis: 104
Kısa Özgeçmiş
Tahsin Çağrı
Prof. Dr. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Kütleçekim teorileri (Einstein kütleçekiminin modifikasyonları), yüksek enerji fiziği (kuantum alan teorisinde pertürbatif olmayan teknikler), akışkanlar mekaniği (hesaplamalı akışkanlar dinamiği), yörünge mekaniği

 • Tel: +90-312-589-6207
 • Email: tcsisman@thk.edu.tr
 • Ofis: 126
Kısa Özgeçmiş
Uğur Murat
Prof. Dr. Uğur Murat LELOĞLU

Akademik Personel


İlgi alanları:
Uzay aracı tasarımı, elektro-optik görev yükleri, uzaktan algılama, teknoloji politikası

 • Tel: +90-312-589-6020
 • Email: umleloglu@thk.edu.tr
 • Ofis: 103
Kısa Özgeçmiş
Mecit
Doç. Dr. Mecit YAMAN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Nano ve nöro teknolojiler, nöromorfik sistemler, sensörler, elektronik burun

 • Tel: +90-312-589-6226
 • Email: myaman@thk.edu.tr
 • Ofis: 103
Kısa Özgeçmiş
Serdar
Doç. Dr. Serdar BADOĞLU

Akademik Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-6240
 • Email: sbadoglu@thk.edu.tr
 • Ofis:
Ali Ruhşen
Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhşen Çete

Akademik Personel


İlgi alanları:
Uzmanlık alanları Hesaplamalı ve Deneysel Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı ve Deneysel Aerodinamik, Turbomakinalar, İtki Sistemleri, Rüzgar Tünelleri, Rüzgar Enerjisi, Bina Aerodinamiği, Aerodinamik Tasarım, Uçak Tasarımı.

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: arcete@thk.edu.tr
 • Ofis: Z-05 Aerolab, 122
Kısa Özgeçmiş
Hüseyin Erbil
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erbil Özyörük

Akademik Personel


İlgi alanları:
SHGM Teorik Bilgi Öğretmenliği Yetkileri (010-Hava Hukuku, 070-İşletme Prosedürleri, 091-092-Hava Trafik Konuşmaları)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: heozyoruk@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Özkan
Dr. Öğr. Üyesi Özkan YAVUZYILMAZ

Akademik Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-6241
 • Email: oyavuzyilmaz@thk.edu.tr
 • Ofis:
Mine Nur
Öğr. Gör. Mine Nur Mesut

Akademik Personel


İlgi alanları:
Uzaktan Algılama, Görüntü İşleme, Doğal Afetler

 • Tel: +90-312-589-6229
 • Email: mnmesut@thk.edu.tr
 • Ofis: 124
Kısa Özgeçmiş
Niyazi Cem
Öğr. Gör. Niyazi Cem Gürsoy

Akademik Personel


İlgi alanları:
Yöneylem Araştırması, Havacılıkta Sayısal Yöntemler, Havayolu Yakıt Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Havacılıkta Stratejik Yönetim, TBÖ Yetkisi (031) Kütle ve Denge

 • Tel: +90-312-589-6246
 • Email: ncgursoy@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Simla
Öğr. Gör. Simla DURMUŞ

Akademik Personel


İlgi alanları:
Havacılık Meteorolojisi, Uydu ve Radar Meteorolojisi, Atmosferik Modeller, İklim Bilimi, Yer Sistem Bilimi

 • Tel: +90-312-589-6313
 • Email: sisler@thk.edu.tr
 • Ofis: F-108
Kısa Özgeçmiş
Arif Can
Arş. Gör. Arif Can BAŞIBÜYÜK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Navigasyon Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Yörünge Mekaniği

 • Tel: +90-312-589-6231
 • Email: acbasibuyuk@thk.edu.tr
 • Ofis: 123
Kısa Özgeçmiş
Aysun Asena
Arş. Gör. Aysun Asena Aslan

Akademik Personel


İlgi alanları:
Pazarlama, Havacılık Pazarlaması, Yönetim ve Organizasyon

 • Tel: +90-312-589-6245
 • Email: aaaslan@thk.edu.tr
 • Ofis: UF 310
Kısa Özgeçmiş
Hikmet Kübra
Arş. Gör. Hikmet Kübra Bayram

Akademik Personel


İlgi alanları:
Otomatik Kontrol, Optimum Kontrol Teorisi

 • Tel: +90-312-589-1155
 • Email: hkbayram@thk.edu.tr
 • Ofis: 123
Kısa Özgeçmiş
İbrahim
Arş. Gör. İbrahim ARDA

Akademik Personel


İlgi alanları:
Preliminer Yörünge Belirleme, Plazma Fiziği, Elektromanyetik Teori

 • Tel: +90-312-589-6208
 • Email: iarda@thk.edu.tr
 • Ofis: 124
Kısa Özgeçmiş
Ömer Utku
Arş. Gör. Ömer Utku ÖRENGÜL

Akademik Personel


İlgi alanları:
Yörünge Mekaniği, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenim, Sayısal Yöntemler ve Optimizasyon, Uzay Aracı Tasarımı

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: ouorengul@thk.edu.tr
 • Ofis: UF 310
Kısa Özgeçmiş
Said Semih
Arş. Gör. Said Semih KARADOĞAN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Uydu Haberleşmesi, Preliminer Yörünge Belirleme

 • Tel: +90-312-589-6227
 • Email: sskaradogan@thk.edu.tr
 • Ofis: 123
Kısa Özgeçmiş
Şeydanur
Arş. Gör. Şeydanur AKGÜN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Çok İşlevli Malzemeler, Akıllı Yapılar ve Otonom/İnsansız Sistemler.

 • Tel: +90-312-589-1156
 • Email: sakgun@thk.edu.tr
 • Ofis: 123
Kısa Özgeçmiş
Mevlüde
Mevlüde AKTAŞ

İdari Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-6433
 • Email: mkarahan@thk.edu.tr
 • Ofis:
Zerrin
Fakülte Sekreteri Zerrin Günel

İdari Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-6413
 • Email: zgunel@thk.edu.tr
 • Ofis: