Havacılık ve Uzay Bil. Enstitüsü Müdür V.,

Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK


İlgi alanları:
Genel Görelilik, Kütleçekim Teorileri, Kara Delikler, Termodinamik, Akışkan/Yerçekimi İlişkisi, Kütleçekimsel Dalgalar, Einstein Alan Denklemlerinin (Yüklü/Yüksüz) İdeal Akışkan ve Düzlem Dalga Çözümleri, Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Pertürbatif Çözüm Teknikleri

 • Tel : +90-312-589-6173
 • Eposta: csenturk@thk.edu.tr
 • ofis: 122
Çetin Image
Havacılık ve Uzay Bil. Enstitüsü Müdür Yard.,

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur SAZAKLIOĞLU


İlgi alanları:
Kısmi diferensiyel denklemler, Ters problemler, Nümerik analiz, Operatör teorisi

 • Tel : +90-312-589-6205
 • Eposta: ausazaklioglu@thk.edu.tr
 • ofis: 125
Ali Uğur Image
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Reza AGHAZADEH


İlgi alanları:
Mikro ve nano yapıların mekaniği, yapısal analiz, titreşim, hesaplamalı mekanik, kontrol sistemleri

 • Tel : +90-312-589-6132
 • Eposta: raghazadeh@thk.edu.tr
 • ofis: 121
Reza Image

Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL


İlgi alanları:
Gaz ve plazma akış simülasyonu, Monte Carlo yöntemleri, E/M hızlandırıcılar

 • Tel : +90-312-589-6200
 • Eposta: nsengil@thk.edu.tr
 • ofis: 104
Nevsan Image

Prof. Dr. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN


İlgi alanları:
Kütleçekim teorileri (Einstein kütleçekiminin modifikasyonları), yüksek enerji fiziği (kuantum alan teorisinde pertürbatif olmayan teknikler), akışkanlar mekaniği (hesaplamalı akışkanlar dinamiği), yörünge mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6207
 • Eposta: tcsisman@thk.edu.tr
 • ofis: 126
Tahsin Çağrı Image

Prof. Dr. Uğur Murat LELOĞLU


İlgi alanları:
Uzay aracı tasarımı, elektro-optik görev yükleri, uzaktan algılama, teknoloji politikası

 • Tel : +90-312-589-6020
 • Eposta: umleloglu@thk.edu.tr
 • ofis: 103
Uğur Murat Image

Doç. Dr. Mecit YAMAN


İlgi alanları:
Nano ve nöro teknolojiler, nöromorfik sistemler, sensörler, elektronik burun

 • Tel : +90-312-589-6226
 • Eposta: myaman@thk.edu.tr
 • ofis: 103
Mecit Image
Pilotaj, Anabilim Dalı Başkanı,

Doç. Dr. Serdar BADOĞLU


İlgi alanları:
SHGM Teorik Bilgi Öğretmenliği Yetkileri (031-Mass and Balance)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: sbadoglu@thk.edu.tr
 • ofis:
Serdar Image

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erbil Özyörük


İlgi alanları:
SHGM Teorik Bilgi Öğretmenliği Yetkileri (010-Hava Hukuku, 070-İşletme Prosedürleri, 091-092-Hava Trafik Konuşmaları)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: heozyoruk@thk.edu.tr
 • ofis:
Hüseyin Erbil Image

Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Salem ELMNEFI


İlgi alanları:
Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji (Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini ve Güneş Enerjisi)

 • Tel : +90-312-589-6224
 • Eposta: mselmnefi@thk.edu.tr
 • ofis: 125
Mohamed Salem Image

Dr. Öğr. Üyesi Özkan YAVUZYILMAZ


İlgi alanları:
SHGM Teorik Bilgi Öğretmenliği Yetkileri (031-Mass and Balance)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: oyavuzyilmaz@thk.edu.tr
 • ofis:
Özkan Image

Öğr. Gör. Plt. Osman Koç


İlgi alanları:
SHGM Teorik Bilgi Öğrermenliği yetkileri (021-AGK, 022-Instrumentation, 061-General Navigation, 062 Radio Navigation)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: okoc@thk.edu.tr
 • ofis:
Plt. Osman Image

Arş. Gör. Arif Can BAŞIBÜYÜK


İlgi alanları:
Navigasyon Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Yörünge Mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6231
 • Eposta: acbasibuyuk@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Arif Can Image

Arş. Gör. İbrahim ARDA


İlgi alanları:
Preliminer Yörünge Belirleme, Plazma Fiziği, Elektromanyetik Teori

 • Tel : +90-312-589-6208
 • Eposta: iarda@thk.edu.tr
 • ofis: 124
İbrahim Image

Arş. Gör. Niyazi Cem Gürsoy


İlgi alanları:
Yöneylem Araştırması, Havacılıkta Sayısal Yöntemler, Havayolu Yakıt Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Havacılıkta Stratejik Yönetim

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: ncgursoy@thk.edu.tr
 • ofis:
Niyazi Cem Image

Arş. Gör. Tolga VERGÜN


İlgi alanları:
Sonlu Elemanlar Methodu, Akışkan-Yapı Etkileşimi, Optimizasyon

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: tvergun@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Tolga Image

Mevlüde AKTAŞ


İlgi alanları:

 • Tel : +90-312-589-6433
 • Eposta: mkarahan@thk.edu.tr
 • ofis:
Mevlüde Image

Fakülte Sekreteri Zerrin Günel


İlgi alanları:

 • Tel : +90-312-589-6413
 • Eposta: zgunel@thk.edu.tr
 • ofis:
Zerrin Image