Genel Haberler
14.06.2023

Öğrencilerimiz RAST2023 Konferansında Sözlü Sunum Gerçekleştirdi!

İki yılda bir İstanbul’da düzenlenen Uluslararası RAST (Recent Advances in Space Technologies) konferanslarının onuncusu, 7-9 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Detayları aşağıda belirtilen, Enstitümüzden bir bildiri bu konferansta sözlü olarak sunulmuştur.

  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans programımız öğrencilerinden Araştırma Görevlisi Ömer Utku Örengül ve Kürşat Yenidogan ile öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Tahsin Çağrı Şişman tarafından yazılan “Artificial Neural Network Based Initial Orbit Determination for Angle Only Data” başlıklı bildiri Ömer Utku Örengül tarafından sunulmuştur.